Doprava a platba

Průběh odesílání

Zásilky u skladového zboží se snažime odesílat v závislosti na době objednání buď přímo v ten samý den (pokud ještě neproběhlo hromadné předání balíků přepravní společnosti), popř. hned den následující. Námi nabízené přepravní společnosti jsou spolehlivé a dobu doručení vesměs dodržují, takže objednáte-li ráno, máte velkou naději, že balík budete mít doma již druhý den, objednáte-li večer, pak Vám přijde až za dva dny. To se týká při populární platbě dobírkou. U platby předem samozřejmě dochází k prodlení, než jsou peníze připsány na náš účet. Berte prosím na vědomí, že ačkoliv se snažíme expedovat obratem, dle VOP máme na odeslání pět pracovní dní. Nabízíme následující možnosti dopravy:

Kurýrní služba (DPD/PPL)

Známá přepravní společnost zaručuje doručení do druhého dne. Pokud není adresát zastižen, opakuje se ještě jeden pokus o doručení. Telefonické avízo před doručením pro privátní adresy. Zákazník vždy dostane číslo zásilky a průběh doručování může sledovat on-line přímo na webu kurýrní služby. Zásilky jsou pojištěny proti poškození při přepravě. Vhodné pro zákazníky, kteří mají rádi dynamickou společnost s možností domluvy ohledně dodání a jsou v době 8-17 hodin na adrese doručení.

Druh zboží
Cena dopravy
Platba předem Dobírka
Bidet, mísa, včetně případného příslušenství 150 Kč 180 Kč
Při zakoupení dvou a více ks bidetů zdarma zdarma
Digitální toaleta VOVO Princess zdarma zdarma
Drobné příslušenství (filtry, vůně...) 100 Kč 140 Kč

Balík do ruky České pošty

Populární služba České pošty s doručením do druhého dne. Není-li adresát zastižen, je zásilka uložena k vyzvednutí na poště. Zákazník vždy dostane číslo zásilky a průběh doručování může sledovat on-line přímo na webu České pošty. Dostanete i SMS či e-mailové avízo o tom, že Vám je doručována zásilka. Zásilky jsou pojištěny proti poškození při přepravě. Vhodné pro zákazníky, kteří na adrese doručení v pracovní době nebývají a ocení, že si mohou uložený balík vyzvedenout na poště večer sami.

 

Druh zboží
Cena dopravy
Platba předem Dobírka
Bidet, mísa, včetně případného příslušenství 150 Kč 180 Kč
Při zakoupení dvou a více ks bidetů zdarma zdarma
Digitální toaleta VOVO Princess zdarma zdarma
Drobné příslušenství (filtry, vůně...) 100 Kč 140 Kč
 

Všechny ceny jsou konečné včetně DPH.

 

 
Reklamace a servis

Pokud Váš výrobek nepracuje správně a chcete uplatnit nárok opravu v rámci reklamace, nejdříve nás prosím kontaktujte a popište problém. Nemusí se totiž vždy jednat o chybu výrobku, ale třeba jen o nepochopení některé funkce či nesprávnou instalaci a podobný problém, který můžete vyřešit sami. V případě potřeby pozáručního servisu očekáváme, že produkt a jeho funkčnost již znáte a tudíž nás předem kontaktovat nemusíte.

Pro provedení záruční či pozáruční opravy je třeba zboží zaslat na opravu do servisu. Připravte prosím vadný kus (např. bidet, dálkové ovládání apod.). Nechceme Vás zbytečně otravovat, takže doplňky typu základní deska, hadice, rozdvojka tvaru T či dálkové ovládání nám posílat nemusíte, nejsou-li právě ony předmětem reklamace. Pokud je předmětem opravy bidet, omyjte ho před odesláním. Je-li předmětem opravy bidet s nádržkou, v souladu s uživatelskou příručkou tuto nádržku nejdříve vypusťte, ať zbytečně neposíláte poštou litr vody. 

Zboží zabalte (nejlépe do původní krabice) a spolu s krátkým popisem problému a v případě reklamace i se záručním listem zašlete na adresu autorizovaného servisu:

WC KOMFORT s.r.o.
Servisní středisko

J. Jovkova 3263/25
14300 Praha 4

Nezapomeňte na sebe uvést kontaktní údaje, ideálně včetně telefonu či e-mailu, protože někdy je třeba v průběhu opravy Váš požadavek či problém upřesnit.

Další instrukce servisu: Zásilku doporučujeme pojistit na nákupní cenu zboží a poslat doporučeně jako cenný balík či balík do ruky. Zásilky přijímáme výhradně přes Českou poštu. Osobní návštěvy nejsou z provozních důvodů možné.

Doklad o poštovném si prosím uchovejte - u záručních reklamací tyto náklady spotřebitelům proplácíme! Zdvořile si dovolujeme upozornit, že jiné způsoby přepravy (např. expresní balík, kurýr apod.) nemohou být proplaceny.

Opravy se snažíme vyřizovat co nejrychleji, většinou má zákazník opravené zboží do 14 dnů.

 
Odstoupení od smlouvy

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Kde zboží vrátit

Zboží můžete vrátit na pobočce, je-li zřízena. Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

PORCUS ČR, spol. s r.o.
Cílkova 642/18
14200 Praha 4

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení ( případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

V obou případech přiložte Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.

Je dobré vědět

Obal není nutný

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít PORCUS ČR, spol s r.o. s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

íklad:

Zákazník si objedná a koupí bidet, doma ho uvede do provozu a nainstaluje vodní filtr a aromatickou náplň. Zjistí, že bidet nesplňuje jeho požadavky. Nicméně ho už použil a načal spotřební materiál k bidetu dodaný. Nic není ztraceno, použitím nezaniká nárok na odstoupení od smlouvy, ale spotřebitel by měl uhradit spotřebovaný materiál.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Nejlepší možností je zaslání vyplněného Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji adresu.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Stručný přehled na závěr

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.

 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.
  Zboží může být po dohodě vráceno i později.

 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.

 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

 • Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).